NEPOTPUNI ZAHTJEVI

Razmotrivši dinamiku i količinu zaprimanja zahtjeva za financijsku pomoć u Zakladu te obujmu administrativnog posla Stručne službe Zaklade kao i stručnih Povjerenstava Zaklade, Upravni odbor Zaklade donio je na sjednici održanoj 27. listopada 2011. god. zaključak o ne razmatranju zahtjeva za financijsku pomoć nepotpune dokumentacije sukladno stavku 5. članka 15. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade. Mole se podnositelji zahtjeva da se kod podnošenja istoga pridržavaju obaveze dostavljanja dokumentacije prema POPISU DOKAZA i UPUTA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA. Za sva pitanja obratiti se na e-mail Zaklade: zaklada.branitelja@zg.t-com.hr

Comments are closed.

AKTUALNO
LINKOVI