POTVRDA O UDJELIMA U FONDU HB

Temeljem čl. 6 Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, čl. 11 Statuta Zaklade i čl. 17 st. 1 Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, Upravni odbor Zaklade na sjednici održanoj 02. listopada 2012. godine donio je ODLUKU o uvrštavanju POTVRDE O POSJEDOVANJU UDJELA U FONDU HRVATSKIH BRANITELJA (POTVRDA) kao sastavnog djela POPISA DOKAZA koje je potrebno priložiti kod podnošenja zahtjeva za financijsku pomoć iz Zaklade.

Opći obrazaca Zaklade O-1 za podnošenje zahtjeva sadrži rubriku o posjedovanju ili ne posjedovanju udjela u Fondu što je potrebno dokazati POTVRDOM.

Predmetnu POTVRDU je potrebno  prije podnošenja zahtjeva poštanskim putem pismeno zatražiti od društva za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji InterCapital Asset Management d.o.o. ,Masarykova 1, Zagreb uz priloženu kopiju osobne iskaznice ili kopiju potvrde o OIB-u.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti na našoj web stranici.

POTVRDA O POSJEDOVANJU UDJELA U FONDU koja se prilaže zahtjevu za financijsku pomoć ne smije biti starija od 30 dana od trenutka podnošenja zahtjeva.

Zahtjevi podneseni nakon 01. STUDENOG 2012. GODINE moraju sadržavati navedenu POTVRDU.

ZAHTJEV POTVRDA O UDJELIMA U FONDU HB-PDF

ZAHTJEV POTVRDA O UDJELIMA U FONDU HB-WORD

NAPOMENA: Podnositelji zahtjeva koji SU PRODALI UDJELE NE TREBAJU PRIBAVLJATI POTVRDU – dovoljno je u rubrici o posjedovanju udjela u fondu na Obrascu O-1 zaokružit “NE”.

Comments are closed.

AKTUALNO
LINKOVI