OBRASCI I DOKUMENTI

Na sjednici Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji održanoj 30. studenog 2010. donesena je Odluka o izmjeni obrazaca za podnošenje zahtjeva za financijsku pomoć  kao i Popisa dokaza tj. dokumentacije koju je potrebno priložiti pri podnošenju zahtjeva za financijsku pomoć.

Izmjene su izvršene u svrhu što točnijeg i potpunijeg uvida u socijalno i materijalno-financijsko životno stanje podnositelja zahtjeva za financijsku pomoć prije donošenja konačne odluke o pomoći.

Navedeni obrasci Zaklade i Popis dokaza dostupni su u rubrici AKTI I DOKUMENTI te prilagođeni u PDF formatu za distribuciju.

WEB STRANICA

Poštovani,

Izvršena je izmjena dizajna web stranice Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u svrhu unaprijeđenja informiranja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata.

Na stranici Zaklade mogu se pronaći potpune informacije o ustroju i djelokrugu rada Zaklade te sve što je potrebno za podnošenje zahtjeva za financijsku pomoć za najugroženije članove braniteljske i stradalničke populacije.

Ujedno će stranica biti redovno ažurirana aktualnostima koje se odnose na rad Zaklade a u svrhu približavanja Zaklade krajnjim korisnicima financijskih pomoći.

AKTUALNO
LINKOVI