Tijela Zaklade


Zakladom upravlja Upravni odbor a Zakladu predstavlja i zastupa upravitelj Zaklade. Razmatranje zahtjeva za financijsku pomoć i predlaganje odluka o financijskim pomoćima obavljaju ustrojena stručna Povjerenstva Zaklade.

Upravni odbor Zaklade:

Marija Dujić – predsjednica

Tom Kačinari – zamjenik predsjednice

Tihomir Trešćec – član

Željko Marijanović – član

Miro Bulj – član

Danijela Majko – član

Josip Sarić –član

Upravitelj Zaklade:

Boris Herman

Zamjenik upravitelja:

Martina Nežić

AKTUALNO
LINKOVI