Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

O nama

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osnovana na prijedlog Vlade RH Zakonom o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 79/06) u svrhu poboljšanja socijalnog statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Općenito o Zakladi

Svrha Zaklade ostvaruje se pružanjem financijskih pomoći kategoriziranih Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade.

OBJAVE

Postupak

Za financijsku pomoć iz Zaklade hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji podnose zahtjev na propisanim obracima Zaklade. Nakon zaprimanja zahtjeva za financijsku pomoć isti se sistematiziraju i elektronski obrađuju i pohranjuju te nakon propisane obrade Stučne službe pod vodstvom Upravitelja prosljeđuju nadležnim stručnim Povjerenstvima Zaklade na razmatranje i prijedlog odluke o financijskoj pomoći koja se dostavlja Upravnom odboru Zaklade na pravomoćno odlučivanje o opravdanosti zahtjeva za financijsku pomoć.

Akti i Dokumenti

Akti

  • Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  • Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Dokumenti

  • Upute za podnošenje zahtjeva za financijsku pomoć
  • Popis dokaza
  • Zahtjev za potvrdu o udjelima u Fondu HB
zaklada_djelatnost

Djelatnost

Za financijsku pomoć iz Zaklade hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji podnose zahtjev na propisanim obracima Zaklade.

„Posebnu skrb država posvećuje zaštiti hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja“

 

Ustav Republike Hrvatske, Članak 58. stavak 3.

Tijela i Povjerenstva Zaklade

Zakladom upravlja Upravni odbor a Zakladu predstavlja i zastupa upravitelj Zaklade.

Razmatranje zahtjeva za financijsku pomoć i predlaganje odluka o financijskim pomoćima obavljaju ustrojena stručna Povjerenstva Zaklade.

Upravni odbor Zaklade:

Marija Dujić – predsjednica
Tom Kačinari – zamjenik predsjednice
Tihomir Trešćec – član
Željko Marijanović – član
Leo Erceg – član
Ante Deur- član
dr.sc. Ivana Franić – član

Upravitelj Zaklade:

Boris Herman

 

Zamjenik upravitelja:

Martina Nežić

Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći za tešku materijalno – financijsku situaciju

 

Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog školovanja ili osposobljavanja za određena zanimanja, zapošljavanje i samozapošljavanje.

 

Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći za skrb i liječenje