Author: admin

Dana 29. svibnja 2020. god. održana je sjednica Upravnog odbora Zaklade na kojoj je donesena odluka za 148 zahtjeva za financijsku pomoć. Za 122 zahtjeva je odobrena isplata financijske pomoći za što je osigurano ukupno 305.500,00 kn, 23 zahtjeva su odbijena kao neosnovana, a 3 zahtjeva su vraćena...

Od ove akademske godine (2019./2020.) Zaklada je nadležna pravna osoba koja provodi postupak za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 121/17). Upravni odbor Zaklade na dan 4.11.2019.godine raspisao je,...

Upravni odbor Zaklade na sjednici održanoj 27.02.2019.god. donio je odluku o stipendijama za kandidate koji su se prijavili u D i E kategoriji kao i za određen broj kandidata iz A,B i C kategorije. Odluke će biti dostavljene kandidatima na kućnu adresu tijekom ožujka.      ...

Zbog opterećenja telefonske centrale svakodnevnim upitima zainteresiranih stranaka  o vremenskom periodu rješavanja zahtjeva za financijsku pomoć ili ishodu rješavanja zahtjeva podsjećamo na slijedeće: Zaprimljeni zahtjevi uvrštavaju se prema redoslijedu zaprimanja na sjednice nadležnih Povjerenstava i Upravnog odbora. Nadležno Povjerenstvo kao i Upravni odbor Zaklade jedini su ovlašteni donjeti...

Na 228. sjednici. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2014.godine koju je na 113.sjednici održanoj 16.04.2015.godine donio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Predmetnom odlukom...

POJAŠNJENJE ODLUKE O ODBIJANJU ZAHTJEVA ZA FINANCIJSKU POMOĆ.   Nadležno povjerenstvo Zaklade kao i upravni odbor razmatraju zahtjeve za financijsku pomoć te temeljem brižne i savjesne ocjene dostavljenih dokaza donose odluku o opravdanosti zahtjeva i visini financijske pomoći a sukladno uvjetima i postupku propisanom Pravilnikom Zaklade. Sukladno čl....

od 01.06.2013. godine isplata financijske pomoći se vrši putem IBAN konstrukcije bankovnog računa. Za sve tekuće i žiro račune koje osoba posjeduje pripadajuća banka je poslala na kućne adrese dopis s obavjesti o IBAN KONSTRUKCIJI RAČUNA. U rubriku "bankovni račun" u obrascima Zaklade za podnošenje zahtjeva za...

Na sjednici Upravnog odbora Zaklade održanoj 02. listopada 2012. godine donešena je odluka o izmjeni Popisa dokaza koje je potrebno priložiti obrascima prilikom podnošenja zahtjeva za financijsku pomoć. Odlukom je uvrštena obaveza: - dostavljanja POTVRDE O PRIPADNOSTI UDJELA U FONDU HB iz Erste investa d.o.o. Novi Popis dokaza...

Poštovani korisnici financijske pomoći Zaklade, ukoliko ste kod podnošenja zahtjeva za financijsku pomoć iz Zaklade priložili broj zaštićenog bankovnog računa koji Vam je zbog ovrhe otvoren od strane FINA-e kako bi neometano koristili naknade i primanja koja su prema članku 91. i članku 92. Ovršnog zakona...