Author: Zaklada branitelja

Podnositelji zahtjeva za financijsku pomoć više nisu dužni dostavljati: potvrde o visini dohotka iz porezne uprave, potvrde o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, rodne i vjenčane listove kao i izvatke iz matice umrlih.   Zaklada po službenoj dužnosti pribavlja navedene dokumente putem elektronskih baza podataka. Zahtjevi se...

Na sjednici upravnog odbora Zaklade održanoj 12.02.2020.godine u pogledu potpora za obrazovanje donesena je sljedeća odluka: Sve kandidature koje ne ispunjavanju osnovne uvjete natječaja iz kategorija u čl. 5. Pravilnika (status vezan uz Domovinski rat, obrazovni status, prosjek ocjena u prethodnom školovanju i odgovarajući prihodovni cenzus...

Temeljem sve više upita o problemu ovjere prijavnih obrazaca kao i pribavljanja prijepisa ocjena u obrazovnim ustanovama dajemo sljedeći naputak: Svi koji nisu u mogućnosti pribaviti ovjeru prijavnog obrasca u obrazovnoj ustanovi mogu poslati neovjeren obrazac uz dodatni papir A4 formata na kojemu će navesti obrazloženje: "...