Nekategorizirano

Na sjednici upravnog odbora Zaklade održanoj 12.02.2020.godine u pogledu potpora za obrazovanje donesena je sljedeća odluka: Sve kandidature koje ne ispunjavanju osnovne uvjete natječaja iz kategorija u čl. 5. Pravilnika (status vezan uz Domovinski rat, obrazovni status, prosjek ocjena u prethodnom školovanju i odgovarajući prihodovni cenzus...

Temeljem sve više upita o problemu ovjere prijavnih obrazaca kao i pribavljanja prijepisa ocjena u obrazovnim ustanovama dajemo sljedeći naputak: Svi koji nisu u mogućnosti pribaviti ovjeru prijavnog obrasca u obrazovnoj ustanovi mogu poslati neovjeren obrazac uz dodatni papir A4 formata na kojemu će navesti obrazloženje: "...

Od ove akademske godine (2019./2020.) Zaklada je nadležna pravna osoba koja provodi postupak za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 121/17). Upravni odbor Zaklade na dan 4.11.2019.godine raspisao je,...

Dana 30. rujna 2019. god. održana je sjednica Upravnog odbora Zaklade na kojoj je temeljem prijedloga stručnih Povjerenstava kao i izravnog razmatranja zahtjeva Upravni odbor donio odluku za 373 zahtjeva za financijsku pomoć. Za 274 zahtjeva je odobrena isplata financijske pomoći za što je osigurano ukupno 698.865,00...

Upravni odbor Zaklade na sjednici održanoj 27.02.2019.god. donio je odluku o stipendijama za kandidate koji su se prijavili u D i E kategoriji kao i za određen broj kandidata iz A,B i C kategorije. Odluke će biti dostavljene kandidatima na kućnu adresu tijekom ožujka.      ...

Zbog opterećenja telefonske centrale svakodnevnim upitima zainteresiranih stranaka  o vremenskom periodu rješavanja zahtjeva za financijsku pomoć ili ishodu rješavanja zahtjeva podsjećamo na slijedeće: Zaprimljeni zahtjevi uvrštavaju se prema redoslijedu zaprimanja na sjednice nadležnih Povjerenstava i Upravnog odbora. Nadležno Povjerenstvo kao i Upravni odbor Zaklade jedini su ovlašteni donjeti...

Na 228. sjednici. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2014.godine koju je na 113.sjednici održanoj 16.04.2015.godine donio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Predmetnom odlukom...

POJAŠNJENJE ODLUKE O ODBIJANJU ZAHTJEVA ZA FINANCIJSKU POMOĆ.   Nadležno povjerenstvo Zaklade kao i upravni odbor razmatraju zahtjeve za financijsku pomoć te temeljem brižne i savjesne ocjene dostavljenih dokaza donose odluku o opravdanosti zahtjeva i visini financijske pomoći a sukladno uvjetima i postupku propisanom Pravilnikom Zaklade. Sukladno čl....

od 01.06.2013. godine isplata financijske pomoći se vrši putem IBAN konstrukcije bankovnog računa. Za sve tekuće i žiro račune koje osoba posjeduje pripadajuća banka je poslala na kućne adrese dopis s obavjesti o IBAN KONSTRUKCIJI RAČUNA. U rubriku "bankovni račun" u obrascima Zaklade za podnošenje zahtjeva za...