Nekategorizirano

Temeljem čl.15, st.4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje ("Narodne novine 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 02. studenoga 2021.god. raspisuje Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno...

02.11.2021.god. Stručna služba Zaklade izvršiti će slanje odluka o ostvarivanju prava na potporu za obrazovanje kandidatima koji su se u propisanom roku (06.09.-27.09.) prijavili na natječaj za srednju školu. Kandidatima koji su ostvarili pravo na potporu biti će uz odluku poslana i Izjava o prihvaćanju potpore...

Dana 27. rujna 2021. god. održana je  sjednica Upravnog odbora Zaklade na kojoj su donesene odluke o 430 zahtjeva za financijsku pomoć. Sredstva potreban za isplatu odobrenih financijskih pomoći iznose 553.980,00 kn. Donesena je  odluka o odobravanju isplate potpore za obrazovanje za srednju školu za sve...

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji mogu se, kod štete prouzrokovane potresom, obratiti zahtjevom za financijsku pomoć u kategoriji   "elementarne nepogode i požara". Zaklada je neprofitna humanitarna organizacija koja financijski potpomaže hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji po osnovama teške...

Upravni odbor Zaklade dana 05.11.2020.god. donio je odluku o slanju Odluka o ostvarivanju prava na potporu za obrazovanje i Izjava o prihvaćanju uvjeta dodjele potpore za obrazovanje na kućne adrese kandidata za potpore za SREDNJU ŠKOLU koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na...

Obavijest - InterCapital Asset Management d.o.o. Isplata dividende članovima Fonda HB za 2019. godinu Zagreb, 07.rujan 2020.. – Isplata dividende za 2019. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za...

Podnositelji zahtjeva za financijsku pomoć više nisu dužni dostavljati: potvrde o visini dohotka iz porezne uprave, potvrde o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, rodne i vjenčane listove kao i izvatke iz matice umrlih.   Zaklada po službenoj dužnosti pribavlja navedene dokumente putem elektronskih baza podataka. Zahtjevi se...

Temeljem sve više upita o problemu ovjere prijavnih obrazaca kao i pribavljanja prijepisa ocjena u obrazovnim ustanovama dajemo sljedeći naputak: Svi koji nisu u mogućnosti pribaviti ovjeru prijavnog obrasca u obrazovnoj ustanovi mogu poslati neovjeren obrazac uz dodatni papir A4 formata na kojemu će navesti obrazloženje: "...

Upravni odbor Zaklade na sjednici održanoj 27.02.2019.god. donio je odluku o stipendijama za kandidate koji su se prijavili u D i E kategoriji kao i za određen broj kandidata iz A,B i C kategorije. Odluke će biti dostavljene kandidatima na kućnu adresu tijekom ožujka.      ...