Nekategorizirano

POJAŠNJENJE ODLUKE O ODBIJANJU ZAHTJEVA ZA FINANCIJSKU POMOĆ.   Nadležno povjerenstvo Zaklade kao i upravni odbor razmatraju zahtjeve za financijsku pomoć te temeljem brižne i savjesne ocjene dostavljenih dokaza donose odluku o opravdanosti zahtjeva i visini financijske pomoći a sukladno uvjetima i postupku propisanom Pravilnikom Zaklade. Sukladno čl....

od 01.06.2013. godine isplata financijske pomoći se vrši putem IBAN konstrukcije bankovnog računa. Za sve tekuće i žiro račune koje osoba posjeduje pripadajuća banka je poslala na kućne adrese dopis s obavjesti o IBAN KONSTRUKCIJI RAČUNA. U rubriku "bankovni račun" u obrascima Zaklade za podnošenje zahtjeva za...

Na sjednici Upravnog odbora Zaklade održanoj 02. listopada 2012. godine donešena je odluka o izmjeni Popisa dokaza koje je potrebno priložiti obrascima prilikom podnošenja zahtjeva za financijsku pomoć. Odlukom je uvrštena obaveza: - dostavljanja POTVRDE O PRIPADNOSTI UDJELA U FONDU HB iz Erste investa d.o.o. Novi Popis dokaza...

Poštovani korisnici financijske pomoći Zaklade, ukoliko ste kod podnošenja zahtjeva za financijsku pomoć iz Zaklade priložili broj zaštićenog bankovnog računa koji Vam je zbog ovrhe otvoren od strane FINA-e kako bi neometano koristili naknade i primanja koja su prema članku 91. i članku 92. Ovršnog zakona...

Razmotrivši dinamiku i količinu zaprimanja zahtjeva za financijsku pomoć u Zakladu te obujmu administrativnog posla Stručne službe Zaklade kao i stručnih Povjerenstava Zaklade, Upravni odbor Zaklade donio je na sjednici održanoj 27. listopada 2011. god. zaključak o ne razmatranju zahtjeva za financijsku pomoć nepotpune dokumentacije...

Na sjednici Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji održanoj 30. studenog 2010. donesena je Odluka o izmjeni obrazaca za podnošenje zahtjeva za financijsku pomoć  kao i Popisa dokaza tj. dokumentacije koju je potrebno priložiti pri podnošenju zahtjeva za financijsku pomoć. Izmjene...

Poštovani, Izvršena je izmjena dizajna web stranice Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u svrhu unaprijeđenja informiranja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata. Na stranici Zaklade mogu se pronaći potpune informacije o ustroju i djelokrugu rada Zaklade te sve što je potrebno...