NAJAVA NATJEČAJA-POTPORA ZA OBRAZOVANJE

NAJAVA NATJEČAJA-POTPORA ZA OBRAZOVANJE

Sukladno odluci Upravnog odbora Zaklade od 05.09.2022.god. natječaji za potporu za obrazovanje iz čl. 124 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) za školsku odnosno akademsku godinu 2022./2023. biti će objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade i mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja te u dnevnom tisku kako slijedi:

za SREDNJU ŠKOLU:  12.09.2022. god.

za PREDDIPLOMSKI, DIPLOMSKI I POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ: 02.11.2022. god.

Natječaji traju 21 dan od dana objave.