FINANCIJSKA POMOĆ KOD ELEMENTARNE NEPOGODE

FINANCIJSKA POMOĆ KOD ELEMENTARNE NEPOGODE

Na sjednici održanoj 25. srpnja 2023.godine upravni odbor Zaklade Odlukom je utvrdio visinu prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu u iznosu 441,44 EUR odnosno 100% proračunske osnovice sukladno zakonu o izvršenju državnog proračuna R.H,  koji podnositelj zahtjeva za financijsku pomoć kod elementarne nepogode ne smije prelaziti te mora ispunjavati ostale uvjete definirane Pravilnikom u postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade.