POTPORE ZA OBRAZOVANJE ZA STUDENTE-DOSTAVA ODLUKA

POTPORE ZA OBRAZOVANJE ZA STUDENTE-DOSTAVA ODLUKA

Odluka o ostvarivanju prava na potporu za obrazovanje i Izjava o prihvaćanju uvjeta dodjele potpore za obrazovanje  poslane su zaključno s 22.12.2023. na kućne adrese  STUDENTA koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“NN” 101/2019) (Pravilnik).

U “prvom krugu” poslane se odluke kandidatima koji su prijave predali u okviru natječajnog roka te ispunili uvjete za ostvarivanje prava na potporu.

Za prijave kandidata koji nisu ispunili uvjete natječaja izvršiti će se revizija.

Upravni odbor Zaklade održati će tijekom siječnja 2024.god. posebnu sjednicu za razmatranje svih prijava dostavljenih nakon natječajnog roka kao i prijava kandidata koji nisu ispunili uvjete Pravilnika te nisu ostvarili pravo na potporu za obrazovanje, a kako bi se donijela odgovarajuća odluka.

 

Upravitelj Zaklade

Boris Herman