SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Dana 03. listopada 2022. god. održana je  sjednica Upravnog odbora Zaklade na kojoj su donesene odluke o financijskim pomoćima.

Istaknuto je kako je 03. listopad zadnji dan roka za slanje prijava na natječaj za potpore za obrazovanje iz čl. 124 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) za SREDNJU ŠKOLU za školsku godinu 2022./2023.

 

Natječaj za potpore za obrazovanje za PREDDIPLOMSKI, DIPLOMSKI I POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ biti će objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade i mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja te u dnevnom tisku  02.11.2022. god.

Natječaj traje 21 dan od dana objave.