SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Dana 27. rujna 2021. god. održana je  sjednica Upravnog odbora Zaklade na kojoj su donesene odluke o 430 zahtjeva za financijsku pomoć. Sredstva potreban za isplatu odobrenih financijskih pomoći iznose 553.980,00 kn.

Donesena je  odluka o odobravanju isplate potpore za obrazovanje za srednju školu za sve kandidate koji su poslali prijavu u natječajnom roku te ispunjavaju uvjete natječaja i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (NN 101/2019).

Dana 21. listopada 2021. god. održana je sjednica Upravnog odbora Zaklade na kojoj su donesene odluke o isplatama financijskih pomoći za zahtjeve koji su obrađeni tijekom listopada te je ujedno donesen zaključak o slanju odluka o potporama za obrazovanje za srednju školu kao i Izjava o prihvaćanju potpore na kućne adrese kandidata početkom studenoga.