TELEFONSKA CENTRALA I UPITI O RADU ZAKLADE

TELEFONSKA CENTRALA I UPITI O RADU ZAKLADE

Zbog opterećenja telefonske centrale svakodnevnim upitima zainteresiranih stranaka  o vremenskom periodu rješavanja zahtjeva za financijsku pomoć

ili ishodu rješavanja zahtjeva podsjećamo na slijedeće:

Zaprimljeni zahtjevi uvrštavaju se prema redoslijedu zaprimanja na sjednice nadležnih Povjerenstava i Upravnog odbora.

Nadležno Povjerenstvo kao i Upravni odbor Zaklade jedini su ovlašteni donjeti prijedlog odluke odnosno odluku o zahtjevu za financijsku pomoć.

Po rješavanju zahtjeva ,odlukom Upravnog odobra, dostavlja se pisana odluka na kućnu adresu podnositelja zahtjeva bilo da je isti riješen pozitivno odobravanjem financijske pomoći

ili je zahtjev odbijen kao neosnovan.

 

Ukoliko su podaci i činjenice iz zahtjeva nejasni i nedovoljni za donošenje odluke ili nedostaje dio propisane dokumentacije

podnositelju zahtjeva temeljem odluke Upravnog odobra može se uputiti dopis za dopunom dokumentacije ili pojašnjene navoda iz zahtjeva za financijsku pomoć.

 

Preporučamo i apeliramo da se upiti, preporuke i prigovori upućuju iskljućivo na mail adresu: zaklada.branitelja@zg.t-com.hr ili putem pošte u pisanom obliku.

Na upite ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

 

Sve potreben informacije tj. upute za podnošenje zahtjeva, popis potrebne dokumentacije kao i razlozi odbijanja zahtjeva za financijsku pomoć mogu se pronaći na našoj web stranici.