POTPORA ZA OBRAZOVANJE-ODLUKE

POTPORA ZA OBRAZOVANJE-ODLUKE

Na sjednici upravnog odbora Zaklade održanoj 12.02.2020.godine u pogledu potpora za obrazovanje donesena je sljedeća odluka:

Sve kandidature koje ne ispunjavanju osnovne uvjete natječaja iz kategorija u čl. 5. Pravilnika (status vezan uz Domovinski rat, obrazovni status, prosjek ocjena u prethodnom školovanju i odgovarajući prihodovni cenzus po članu kućanstva) odbijaju se te se kandidatima šalje odgovarajuća Odluka o ne ostvarivanju prava na potporu za obrazovanje.

Svim kandidatima koji nisu ostvarili pravo na potporu za obrazovanje zbog nepotpune dokumentacije uvjetovane štrajkom prosvjetnih djelatnika iz studenog 2019. godine, a propustili su  dokumentaciju  naknadno dostaviti, uputiti će se zahtjev za nadopunu dokumentacije kako bi im se još jednom pružila mogućnost ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje.

Sve odluke kandidatima koji su ostvarili pravo na potporu za obrazovanje su poslane na kućne adrese, te se isplate potpora vrše svakodnevno po povratno zaprimljenim Izjavama o prihvaćanju potpore.