ŠTETA OD POTRESA

ŠTETA OD POTRESA

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji mogu se, kod štete prouzrokovane potresom, obratiti zahtjevom za financijsku pomoć u kategoriji   “elementarne nepogode i požara”.

Sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade zahtjev se podnosi na obrascima uz odgovarajuću dokumentaciju.

Potrebno je ispunit obrasce O-1, P-1, Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva i Izjava o imovini

Uz obrasce potrebno je dostaviti:

  • dokaz o nastaloj šteti (zapisnik o procjeni štete ili fotografije nastale štete i fotografiju naljepnice o uporabljivosti ili neuporabljivosti stambenog objekta).
  • potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva ili kopiju osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.
  • potvrdu banke o IBAN broju računa ili kopiju kartice bankovnog računa s precrtanim brojem kartice na prednjoj strani.

Zahtjev je potrebno poslati putem pošte na adresu:

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članov njihovih obitelji

Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb

“POMOĆ ZA POTRES”

Ukoliko zahtjev nije moguće poslati putem pošte tada se iznimno može obrasce i dokaze u elektroničkom obliku dostaviti na mail : zaklada.branitelja@zg.t-com.hr