FINANCIJSKA POMOĆ – POTRES

FINANCIJSKA POMOĆ – POTRES

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji mogu se, kod štete prouzrokovane potresom, obratiti zahtjevom za financijsku pomoć u kategoriji   “elementarne nepogode i požara”.

Zaklada je neprofitna humanitarna organizacija koja financijski potpomaže hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji po osnovama teške materijalno-financijske situacije, skrbi i liječenja, školovanja, smrtnog slučaja i dr. te provodi postupak i isplaćuje potpore za obrazovanje iz čl.124. Zakona o hrvatskim braniteljima.

Financiranje Zaklade isključivo se osigurava putem djela dividende Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Financijska pomoć Zaklade predviđena je u slučajevima kada su iscrpljenje ostale zakonske mogućnosti s obzirom da su sredstva Zaklade ograničena.

Na sjednici održanoj 29. siječnja 2021.godine upravni odbor Zaklade Odlukom je utvrdio visinu prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu u iznosu 3.326,00 kn ,odnosno 100% proračunske osnovice sukladno zakonu o izvršenju državnog proračuna R.H,  koji podnositelj zahtjeva za financijsku pomoć pri potresu ne smije prelaziti te mora ispunjavati ostale uvjete definirane Pravilnikom u postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade.

Zahtjeve će nakon obrade od strane stručne službe biti po redoslijedu zaprimanja uvršteni na sjednice upravnog odbora.

Sukladno Pravilniku  zahtjev se podnosi na obrascima uz odgovarajuću dokumentaciju.

Potrebno je ispunit obrasce O-1, P-1, Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva i Izjava o imovini

Uz obrasce potrebno je dostaviti:

  • dokaz o nastaloj šteti (zapisnik o procjeni štete ili fotografije nastale štete i fotografiju naljepnice o uporabljivosti ili neuporabljivosti stambenog objekta).
  • potvrdu o prebivalištu za podnositelja zahtjeva ili kopiju osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.
  • potvrdu banke o IBAN broju računa ili kopiju kartice bankovnog računa s precrtanim brojem kartice na prednjoj strani.

Zahtjev je potrebno poslati putem pošte na adresu:

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članov njihovih obitelji

Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb

“POMOĆ ZA POTRES”

Ukoliko zahtjev nije moguće poslati putem pošte tada se iznimno može obrasce i dokaze u elektroničkom obliku dostaviti na mail : zaklada.branitelja@zg.t-com.hr