O nama

 

Općenito o Zakladi

 

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osnovana na prijedlog Vlade RH Zakonom o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 79/06) u svrhu poboljšanja socijalnog statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Temeljem Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN 99/2018 te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 99/2018 Zaklada je određena kao nadležna pravna osoba za provedbu prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/2017.

Svrha Zaklade ostvaruje se pružanjem financijskih pomoći kategoriziranih Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade. Financijska pomoć dodjeljuje se za slučajeve teške materijalno-financijske situacije gdje je ugrožena neposredna egzistencija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, za skrb i liječenje u slučajevima težih oboljenja, u slučaju smrtnog slučaja hrvatskih branitelja ili članova njihovih obitelji, za troškove školovanja, prekvalifikacije ili osposobljavanja za određena zanimanja, te u slučajevima elementarne nepogode i požara u kojima je nastala veća šteta na stambenim objektima ili objektima u kojima hrvatski branitelji ili članovi njihovih obitelji ostvaruju neposrednu egzistenciju.

 

Djelatnost

 

Za financijsku pomoć iz Zaklade hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji podnose zahtjev na propisanim obrascima Zaklade. Nakon zaprimanja zahtjeva za financijsku pomoć isti se sistematiziraju i elektronski obrađuju i pohranjuju te nakon propisane obrade Stručne službe pod vodstvom Upravitelja prosljeđuju nadležnim stručnim Povjerenstvima Zaklade na razmatranje i prijedlog odluke o financijskoj pomoći koja se dostavlja Upravnom odboru Zaklade na pravomoćno odlučivanje o opravdanosti zahtjeva za financijsku pomoć.
Stručna služba pod vodstvom Upravitelja izvršava pravomoćne odluke Upravnog odbora u svrhu pravovremene isplate financijskih pomoći krajnjim korisnicima poštivajući zadane mogućnosti operativnog djelovanja.

Upravni odbor Zaklade jednom godišnje raspisuje Natječaj za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/2017.