Povjerenstva

 

Razmatranje zahtjeva za financijsku pomoć i predlaganje odluka o financijskim pomoćima obavljaju ustrojena stručna Povjerenstva Zaklade.

Članovi povjerenstava su predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata kao i predstavnici medicinske struke dok dužnosti predsjednika pojedinog povjerenstva izvršavaju članovi Upravnog odbora Zaklade.

 

Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći za tešku materijalno – financijsku situaciju

 

Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u sustavu izvanrednog školovanja ili osposobljavanja za određena zanimanja, zapošljavanje i samozapošljavanje.

 

Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći za skrb i liječenje