POTPORE-SREDNJA ŠKOLA-DOSTAVA ODLUKA

POTPORE-SREDNJA ŠKOLA-DOSTAVA ODLUKA

02.11.2021.god. Stručna služba Zaklade izvršiti će slanje odluka o ostvarivanju prava na potporu za obrazovanje kandidatima koji su se u propisanom roku (06.09.-27.09.) prijavili na natječaj za srednju školu.

Kandidatima koji su ostvarili pravo na potporu biti će uz odluku poslana i Izjava o prihvaćanju potpore koju je potrebno popuniti, potpisati i povratno poslati u Zakladu putem pošte.