ODBIJANJE ZAHTJEVA KAO NEOSNOVANOG

ODBIJANJE ZAHTJEVA KAO NEOSNOVANOG

POJAŠNJENJE ODLUKE O ODBIJANJU ZAHTJEVA ZA FINANCIJSKU POMOĆ.

 

Nadležno povjerenstvo Zaklade kao i upravni odbor razmatraju zahtjeve za financijsku pomoć te temeljem brižne i savjesne ocjene dostavljenih dokaza donose odluku o opravdanosti zahtjeva i visini financijske pomoći a sukladno uvjetima i postupku propisanom Pravilnikom Zaklade.

Sukladno čl. 19.st.3. Pravilnika Zaklade „ Pri odlučivanju o visini financijske pomoći kojom se ostvaruje svrha Zaklade, Upravni odbor Zaklade uzet će u obzir uvjete određene Pravilnikom, vodeći računa o raspoloživim sredstvima za ostvarivanje svrhe Zaklade.“

 

Odluka o ODBIJANJU ZAHTJEVA kao neosnovanih donosi se temeljem uzimanja u obzir pojedinačno ili zbirno slijedećih činjenica:

–          Zahtjev nije podnijela ovlaštena osoba prema čl. 3. Pravilnika Zaklade (hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član njegove obitelji, udruga u ime i za račun navedenih osoba.)

–          Ukupan mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi iznos od 1.995,60 kn (60% proračunske osnovice RH)

–          Nositelj prava na podnošenje zahtjeva je u više navrata prethodnih godina koristio financijsku pomoć Zaklade.

–          Zahtjev je dostavljen bez cjelokupne ili djela potrebne dokumentacije (Sukladno čl.15.st.6. Pravilnika Zaklade teret dokazivanja je na podnositelju zahtjeva).

–          Nakon što je zatražena dokumentacija koja nedostaje za pojašnjenje i dokazivanja socijalnih, zdravstvenih i dr. životnih okolnosti podnositelja zahtjeva ista nije dostavljena.

–          Broj ostvarenih udjela i vrijednost udjela u Fondu HB preračunata u novčani iznos utječe na visinu financijske pomoći ili odbijanje zahtjeva kao neosnovanog.

–          Podnositelj/ca zahtjeva je već koristio financijsku pomoć Zaklade a prodao je udjele u Fondu HB.