RASPODJELA DJELA NETO DOBITI FONDA HB ZA 2014.GOD.

RASPODJELA DJELA NETO DOBITI FONDA HB ZA 2014.GOD.

Na 228. sjednici. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost na Odluku o isplati trećine neto dobiti Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2014.godine koju je na 113.sjednici održanoj 16.04.2015.godine donio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Predmetnom odlukom Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelj dodjeljeno je 1.808.666,00 kn .

U nastavku donosimo tekst odluke koji se odnosi na raspodjelu:

Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na 113. sjednici od 16.travnja 2015. godine utvrdio je da je neto dobit Fonda 47.426.000,00 kn

te je donio Odluku da se trećina neto dobiti Fonda za 2014. godinu, u iznosu od 15.808.666,00 kuna rasporedi na način da se

iznos od 14.000.000,00 kuna dodjeli Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata radi ostvarivanja prava na stipendiju sukladno Zakonu o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a

iznos od 1.808.666,00 kuna dodjeli Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (” Narodne novine “broj 79/06).”